Räägi oma lugu!

Inimeste lood näitavad, milline on elu.
Lood panevad statistika elama ja toovad numbrite tagant välja inimesed.


Milline on sinu lugu või kogemus seoses seksuaalse identiteedi või sooidentiteediga?


Palun räägi oma lugu – see võib olla sinust endast, sinu lähedasest või hoopis kellestki, keda sa ei tunnegi nii hästi. Palume saata kogemuslikku laadi lugusid, arvamusavaldusi me seekord ei oota.


Eriti ootame lugusid neil teemadel:

  • Minu pere

  • Kas mul on õigus rääkida oma lugu?
  • Millal/Kuidas ma sain aru, et mulle meeldivad samast soost inimesed?
  • Astun enda eest välja!
  • Tahtsin välja astuda/sekkuda, aga ma ei teinud seda.
  • Valehäbi
  • Mis minuga toimub?
  • Koolis

Palun saada oma lugu meiliaadressil lugu@lgbt.ee hiljemalt 26. maiks 2014.

Võid oma loo joonistada, laulda, edastada helidena, teha video, tantsida või panna paberile tekstina.


3. juuni on OMA Festivalil LUGUDE päev.
Õhtul toimub koostöös Luguteatriga lugude korjamise lõppüritus, mille täpsem tegevus sõltub juba saabunud lugudest.