Partnerid

Korraldajad

OMA Festivali korraldab Eesti LGBT Ühing.

Festivali korraldajatena löövad kaasa ka Läti LGBT organisatsioon Mozaika ja Leedu LGBT organisatsioon Lithuanian Gay League.

Eesti LGBT Ühing

Mozaika

LGL

Toetajad

OMA Festivali toetuseks on annetanud paljud eraisikud.

Festivali õnnestumisele on kaasa aidanud:

Erinevus rikastab

OMA Festivali vabaõhukontsert ja filmiprogramm on osa Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi võrdse kohtlemise projektist „Erinevus rikastab“, mida kaasrahastavad Sotsiaalministeerium, Euroopa Liit ja Tallinna Tehnikaülikool.
Seda projekti toetatakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi PROGRESS (2007-2013) raames. Programmi rakendab Euroopa Komisjon. Programm loodi selleks, et toetada rahaliselt Euroopa Liidu eesmärkide rakendamist tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse valdkonnas ning aidata seeläbi kaasa Euroopa 2020 strateegia eesmärkide saavutamisele nendes valdkondades. Seitsmeaastane programm on suunatud kõikidele huvirühmadele, kes aitavad välja töötada asjakohaseid ja tõhusaid õigusakte ning kujundada tööhõive- ja sotsiaalpoliitikat Euroopa Liidu 27 liikmesriigis, EFTA-EEA riikides ning EL kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides. Täiendav teave siin.

OMA Keskus

Hasartmängumaksu Nõukogu

US_EmbassyTallinn_small

Hollandi saatkond

Kanada saatkond

Euroopa komisjon

Sotsiaalministeerium

Eesti Inimõiguste Keskus

Tallinna Tehnikaülikool Õiguse Instituut

X-baar

Max factor

Shishi

Geikristlaste Kogu

Gen klubi

Luguteater

Nukufilmi lastestuudio

Apollo

Artis

Tallinn Bycycle Week